Bac-Matuszewska, Pęgiel-Kornecka Adwokaci

Klienci

Naszymi Klientami są zarówno osoby fizyczne powierzające nam swoje sprawy osobiste i majątkowe jak i podmioty gospodarcze, dla których realizujemy zadania związane z podstawą prawną ich funkcjonowania, organizacją pracy i opieką nad prawną stroną działalności gospodarczej.
Do naszych przykładowych zadań realizowanych dla klientów instytucjonalnych zaliczyć można:

  • kompleksową obsługę spółki akcyjnej – przedsiębiorstwa produkcyjnego;
  • stworzenie ram prawnych dla konsorcjum budowlanego i zakładanie spółek celowych
  • obsługę prawną spółki z o.o. należącej do międzynarodowego holdingu, w zakresie windykacji wierzytelności od dłużników rozsianych po całej Polsce;
  • obsługę przedsiębiorstwa transportowo – spedycyjnego w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz spraw pracowniczych;
  • obsługę spółki deweloperskiej w zakresie obrotu nieruchomościami i przygotowania procesu inwestycyjnego;
  • obsługę przedsiębiorstwa budowlanego w zakresie odszkodowań za szkody osobowe i majątkowe;
  • Świadczymy także pomoc prawną na rzecz wielu osób fizycznych, które – co nas szczególnie cieszy – wracają do nas z nowymi sprawami i polecają nasze usługi innym osobom.