Bac-Matuszewska, Pęgiel-Kornecka Adwokaci

Kontakt

foto7 Małgorzata Bac-Matuszewska
Agata Pęgiel-Kornecka
Adwokaci spółka cywilna

ul.Grunwaldzka 13
31-524 Kraków
Tel. + 48 12 417 40 77
Fax + 48 12 417 47 77
Email : kancelaria@bmpk-adwokaci.pl
NIP 675 142 78 02
Nr rachunku bankowego 51 1050 1445 1000 0090 7251 2529
 Wszelkie dane osobowe uzyskane za pośrednictwem korespondencji elektronicznej są wykorzystywane wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzonymi sprawami i nie są w inny sposób przetwarzane oraz udostępniane podmiotom zwnętrznym w celach marketingowych.