Bac-Matuszewska, Pęgiel-Kornecka Adwokaci

Zakres usług

cywilprawo cywilne
ochrona dóbr osobistych, zasiedzenia, uwłaszczenia, ochrona własności, ochrona posiadania, współwłasność, znoszenie współwłasności, odszkodowania, spadki, postępowania wieczystoksięgowe

 

 

pracaprawo rodzinne
rozwody , separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, sprawy związane z pochodzeniem dziecka i władzą rodzicielską, sprawy o kontakty między rodzicami (dziadkami) a dzieckiem, adopcje, sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

 

firmykompleksowa obsługa przedsiębiorstw
zakładanie spółek, KRS, umowy w obrocie gospodarczym, sprawy kadrowe, windykacja należności, doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi, handlowymi, transportowymi, usługowymi i budowlanymi

 

 

buowlaprawo budowlane, prawo nieruchomości i lokalowe
umowy o roboty budowlane, postępowania przed organami administracji publicznej w szczególności przed organami nadzoru budowlanego – legalizacja samowoli budowlanych, odbiory budynków, wywłaszczenia, rozgraniczenia, najem lokali, eksmisje, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

 

 

mediamediacja
we wszystkich powyższych sprawach oferujemy mediację zgodną ze standardami opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości